Spotkanie z okazji Święta Służby Więziennej
2014-02-18

W dniu 18 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Aresztu Śledczego w Katowicach odbyło się zorganizowane przez nasze Koło uroczyste okolicznościowe spotkanie  z okazji Święta Służby Więziennej. W spotkaniu udział wzięli  Wiceprezydent Katowic Krzysztof Marek, Dyrektor Biura Emerytalnego SW płk Grzegorz Domaszewicz, Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW Janusz Kwiecień, Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach płk Mirosław Gawron, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW  w Katowicach Jarosław Migas, Dyrektor Aresztu Śledzego w Katowicach ppłk Zenon Dziombek, Wiceprezes SO w Katowicach - SSO Marcela Faska Jagła ,  Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego SO w Katowicach - SSO Tadeusz Bąchór ,  Przewodnicząca Woj. Komisji Lekarskiej MSW w Katowicach -dr Jadwiga Kuczowicz, Ordynator Oddziału Ogólnego Szpitala MSWiA w Katowicach - dr n. med. Jacek Kocot, Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojska Polskiego RP Oddział Śląski - płk Marek Zapiór, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Katowicach - Roman Szłapa, Ewa Stec - przedstawicielka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, Eugeniusz Hajduga - działacz związkowy KHW KWK Wesoła. Obecni byli również Przewodniczący Terenowych Kół KZEiR SW a mianowicie Kazimierz Budzyński z Bytomia, Edward Kałdoński z Raciborza, Jan Dąbrowicz z Lublińca, Tomasz Jurkowski z Wojkowic , Koło w Cieszynie reprezentował Tadeusz  Wójtowicz. Nasze Koło reprezentowali Stanisław Jaguś, Zdzisław Stawiarski,Aleksandra Hadryś, Krystyna Witewska, Elżbieta Loch, Leszek Majewski, Tadeusz Korecki, Andrzej Miotliński, Franciszek Pochopień. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i umożliwiło wymianę poglądów w istotnych dla ruchu emeryckiego służb mundurowych sprawach oraz przedstawienie naszej działalności zaproszonym gościom.

Kontakt
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej
Koło Terenowe w Katowicach


49-950 Katowice
ul. Mikołowska 10 a
606 669 977
© Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło Terenowe w Katowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com