Spotkanie opłatkowe
2019-12-17
SPOTKANIE OPŁATKOWE - 12.12.2019 r.
 
Pięknie i odświętnie przygotowane stoły oraz zapach igliwia powitały tegorocznych uczestników tradycyjnego już Spotkania Opłatkowego naszego koła.  12 grudnia 2019 r. na godzinę 13.00 przybyła grupa ponad 40 członków koła oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich: Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach płk Andrzej Baliński, Z-ca Dyrektora Okręgowego SW  w Katowicach ppłk Łukasz Górny, Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ppłk Grzegorz Janik, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach kpt. Ryszard Rusnarczyk,  reprezantantki Biura Poselskiego  Poseł na Sejm RP Ewy Kołodziej, Janina Ciesielska członek Zarządu Główego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW, Katarzyna Pałyga – Dyrektor Śląskiej Izby Turystyki, Prezes Ryszard Mędżyk i Zastępca Prezesa Ewa Macek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, Martyna Boślak z BP GEOGRAF.  
Wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przekazał prezes koła kol. Stanisław Jaguś. Był również czas na indywidualne życzenia i przełamanie się opłatkiem.  Smakowite menu oraz interesujące rozmowy przywołały czas wigilijnego stołu oraz pojednania i szacunku dla drugiego człowieka. Specjalne podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy przygotowali to wyjątkowe spotkanie. 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Opisał: Mirosław Małek 
Kontakt
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej
Koło Terenowe w Katowicach


49-950 Katowice
ul. Mikołowska 10 a
606 669 977
© Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło Terenowe w Katowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com