Święto Służby Więziennej
2020-02-27

Święto Służby Więziennej

 

     W dniu 21 lutego 2020 roku w świetlicy Aresztu Śledczego w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Służby Więziennej. Na zaproszenie naszego Koła na spotkanie to przybyło wielu znamienitych gości a mianowicie : pani Ewa Kołodziej – Poseł na Sejm RP IX Kadencji, pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, ppłk Łukasz Górny – z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, ppłk Grzegorz Janik – Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach i jego zastępca kpt Ryszard Rusnarczyk oraz mjr Piotr Pudełko- kierownik działu kwatermistrzowskiego, pan prof. dr hab. Michał Daszykowski – Prorektor Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Janusz Krala – wykładowca tegoż Uniwersytetu, płk Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, płk Janusz Kwiecień – Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW,  pan Ryszard Mędrzyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach wraz z panią Wiceprezes Ewą Macek, płk Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej, pan Wacław Kubies – przedstawiciel Dyrektora Szpitala MSWiA w Katowicach, dr n. med. Jacek Kocot – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej tegoż  Szpitala, pani dr Sylwia Kucia -Kuźma – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Murcki w Katowicach wraz z panią mgr Urszulą Twardowską – Pielęgniarką Oddziałową, pani Katarzyna Pałyga – Dyrektor Śląskiej Izby Turystyki, pan Eugeniusz Hajduga – NSZZ Solidarność przy KWK Mysłowice Ruch Wesoła. Nie zabrakło również wieloletnich sympatyków i przyjaciół naszego Koła  i oczywiście grona naszych koleżanek i kolegów – członków Koła. Przybyłych na uroczystość gości serdecznie powitał Przewodniczący Koła kol. Stanisław Jaguś. Głos zabrali również zaproszeni goście, przekazując życzenia i podziękowania. W trakcie spotkania uhonorowano Srebrną Odznaką „ Zasłużony dla Związku” kol. Irenę Matys i dr Sylwię Kucię – Kuźmę oraz  płk Andrzeja Balińskiego, ppłk Łukasza Górnego, ppłk Grzegorza Janika oraz kol. Tomasza Trawińskiego. Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Związku” otrzymali kol. Janusz Kot i kol. Jerzy Nowicki. Medale okolicznościowe XX – lecia KZEiR SW otrzymali: pani dr Sylwia Kucia – Kuźma oraz panowie: prof. dr hab. Michał Daszykowski, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa,   Dyrektor Piotr Grazda oraz  płk Zbigniew Piątek. Książkami wyróżnieni zostali kol. Aleksandra Hadryś, kol. Krystyna Witewska, pani Katarzyna Pałyga oraz kol. Stanisław Niedźwiedzki.

      Uroczystość przebiegała w świątecznej i wyjątkowej oprawie a atmosfera spotkania sprzyjała interesującym rozmowom.

Kontakt
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej
Koło Terenowe w Katowicach


49-950 Katowice
ul. Mikołowska 10 a
606 669 977
© Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło Terenowe w Katowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com