Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
2020-06-05

                                                                                                                                                                                                                                                                               Warszawa, 04.06.2020 r.

 

 

 

Koleżanki i Koledzy!

           

Już wiemy, wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony postanowieniem Marszałek Sejmu- Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów na Urząd Prezydenta RP. Postanowienie to jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą „hybrydową”.

Dalsze rozważania na ten temat przestały już mieć znaczenie. Mamy nową sytuację prawną i musimy umieć się w niej odnaleźć.

            W aktualnych warunkach stanowisko FSSM z 2 maja br. sugerujące członkom naszych organizacji powstrzymanie się od udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich planowanych pierwotnie na 10, 17 lub 23 maja 2020 r. stało się nieaktualne. Teraz w naszym interesie leży udział w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020! Jak nigdy dotąd pożądany jest też udział przedstawicieli naszego środowiska w komisjach wyborczych.

            To jest czas, ostatnia okazja do usunięcia z Urzędu Prezydenta RP osoby legitymizującej swoim podpisem szereg ustaw łamiących Konstytucję, pogłębiających podziały w społeczeństwie, burzących podstawy ustroju demokratycznego, trójpodział władzy oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. W naszym przypadku to świadome skrzywdzenie tysięcy emerytów i rencistów policyjnych poprzez podpisanie skandalicznej ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu w warunkach urągających zasadom państwa prawa. Ustawa represyjna spowodowała śmierć 60 osób, a kilkadziesiąt tysięcy sprowadziła na skraj ubóstwa.
            Pamiętajmy rola Prezydenta definiowana jest nie tylko przez pryzmat władzy wykonawczej. Urząd ten powinien być przede wszystkim gwarantem wolności oraz ciągłości polskiej państwowości. Jako wolni obywatele tego Kraju za to odpowiadamy. Nasze głosy mają moc sprawczą.

           

Koleżanki i Koledzy!

           

            Naszym celem, na etapie I tury wyborów, jest wspieranie wszystkich kandydatów wiernych ideałom państwa demokratycznego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z osobistymi przekonaniami politycznymi.

Nie ukrywamy, jako związek organizacji zrzeszających byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy powinniśmy wspierać kandydata LEWICY, formacji co do której nie mamy wątpliwości, że nasze sprawy są jej bliskie. Jeżeli zaś dojdzie do drugiej tury wyborów wszyscy razem powinniśmy głosować, jak to określa nasz przyjaciel – Poseł Andrzej Rozenek na „NIE-DUDĘ”.

            Przede wszystkim nie można dopuścić do wyboru obecnego Prezydenta na drugą kadencję poprzez ich rozstrzygnięcie w pierwszej turze. Gdyby tak się stało obecny układ polityczny zostałby ugruntowany, a państwo autorytarne utrwalone na kolejne lata, bez realnej perspektywy zmiany tej sytuacji. W tych warunkach szanse na poprawę losu osób represjonowanych zostałyby zaprzepaszczone, być może bezpowrotnie. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo kolejnych represji    i drastycznego obniżenia świadczeń emerytalnych pozostałym przedstawicielom naszego środowiska, co było już sygnalizowane przez polityków PIS. Obecnie, w związku ze skutkami pandemii, to populistyczne posunięcie byłoby proste do wytłumaczenia opinii publicznej.                      Znamy z przeszłości cyniczną propagandę obecnej władzy o rzekomych, nad wyraz wysokich emeryturach i rentach policyjnych i realizowanej tzw. „sprawiedliwości dziejowej”.

 

Koleżanki i Koledzy!


            Konieczna jest powszechna mobilizacja i masowy udział nas samych, naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół i znajomych w wyborach prezydenckich 2020. Nasza bierność oznacza pójście na wybory wyłącznie zwolenników obecnego prezydenta, którego reelekcja to mroczne dni dla naszej Ojczyzny.  

            Mamy wybierać prawdziwego strażnika Konstytucji, nie usłużnego i bezrefleksyjnego wykonawcę, który podpisze wszystko co mu nakaże poza konstytucyjny ośrodek władzy.
            Nie mówimy tu tylko o naszym prawie i przywileju pozwalającym wyrazić wolę co do przyszłego kształtu Polski. Chodzi tu o coś więcej, o ratowanie fundamentów demokracji, która nikomu nie jest dana raz na zawsze. Jest jednak niezbędna do życia naszym dzieciom i naszym wnukom. W tle jest także nasze życie, które nam jeszcze pozostało.

            Jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP prosimy Was o liczny udział w wyborach prezydenckich 2020. Im więcej Naszych oddanych głosów, tym większa szansa na wybór dobrego Prezydenta, prawdziwego obrońcy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  Pomóżmy naszej Ojczyźnie powrócić na drogę praworządności i pozostać w europejskiej rodzinie państw szanujących zasady demokracji.


Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych w stanie spoczynku po raz kolejny zawalczmy  o wolną Polskę, zgodnie z poczuciem naszej obywatelskości.

 

PÓJDŹMY NA WYBORY !!!!!


 

 

                                                                                      Przewodniczący
                                                           Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
                                                                                    /Zdzisław Czarnecki/

 

 

Kontakt
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej
Koło Terenowe w Katowicach


49-950 Katowice
ul. Mikołowska 10 a
606 669 977
© Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koło Terenowe w Katowicach.  |  Wykonanie: sakowww.com